Emlakçının Sorumluluğu

Emlakçının Sorumluluğu

Sanığın katılanın emlakçılık dükkanına gelip kendisini genel cerrah … olarak tanıttığı, samimiyet tesis etmeye çalıştığı, kiralık ev bulması için yardım istediği, bir süre birlikte kiralık ev baktıkları, daha sonra sanığın yeterli nakit paranın yanında olmadığını söyleyerek emlakçıda uyandırdığı güvenin etkisiyle 1200 TL aldığı ve bir daha kendisinden haber alınmadığı, bu suretle sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın savunması, mağdur ve tanık beyanları, teşhis tutanakları, uzlaşma sağlanamadığına dair belgeler ile dosya kapsamından sanığın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Tebliğnamedeki suç vasfı yönünden bozma düşüncesine sanık kendisini kamu kurumunda doktor olarak tanıtmadığı nazara alınarak iştirak edilmemiş, sanığın sabıka kaydında daha ağır cezayı içeren ilamlar yerine daha hafif cezaya ilişkin hükümlülüğün tekerrüre esas alınması aleyhe temyiz olmadığından ve Dairemizin 25/10/2017 tarih ve 2017/21303-21505 sayılı ilamıyla önceki hükmün uzlaştırma işlemlerinin yapılması için bozulması üzerine dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği, düzenlenen raporda, sanığın, 31/03/2018 tarihine kadar zararı gidereceğini beyan ettiği, emlakçının da teklifi kabul ettiği, emlakçı nasıl olunurun sonuçlarını gösterdiği, böylelikle edimin ifasının ileri tarihe ertelendiğinin anlaşıldığı olayda; 5271 sayılı CMK’nın 254/2. maddesi uyarınca uzlaşma sonucunda edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması nedeniyle sanık hakkında, aynı Kanun’un 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, edimin yerine getirilmemesi nedeniyle sonuca etkili görülmediğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir sebebe dayanmayan temyiz itirazının reddiyle hükmün ONANMASINA, 06/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Emlakçılık ile Uğraşan Personele Yapılan Tebligat

9. HD., Esas 2018/4199 Karar 2018/22666 Tarih 10.12.2018

Dosya içeriğine göre, gerekçeli kararın tebligat zarfında 10.04.2017 tarihi ileemlakçılık faaliyeti gösteren davalının yanında çalışan ve “Daimi Sekreter” olarak belirtilen “K1” isimli şahsa tebliğ edildiği, davacı vekili tarafından sunulan vergi levhasından bu şahsın “A1” adresinde bulunduğu ve emlakçılık ve gayrimenkul danışmanlığı alanında iş yapan komşusu olduğu, daimi çalışanı olmadığı, 7201 sayılı Kanuna uygun prosedürün izlenmemiş olduğu, davacının istinaf harcını 18/04/2017 tarihinde yatırdığı ve istinaf dilekçesini 19/04/2017 tarihinde verdiği anlaşılmıştır.

Davacı vekiline yapılan tebligat 7201 sayılı Kanuna aykırı yapılmış olup, usulsüzdür. Davacı vekili istinaf dilekçesinde gerekçeli karar evrakına UYAP üzerinden muttali olduğunu belirttiğinden 7201 sayılı Kanun’un 32 nci maddesine göre beyanının esas alınarak istinaf dilekçesinin kabul edilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesince yazılı gerekçe ile ilk derece mahkemesinin davacı vekilinin yasal süresi içinde istinaf dilekçesini sunmadığı ve emlakçı nasıl olunur ile ilgisi olmayan gerekçesiyle istinaf yoluna başvuru talebinin reddine ilişkin 11.08.2017 tarih ve 2016/473 E., 2017/46 K. sayılı Ek Kararı usul ve yasaya uygun bulunarak, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


7 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 396 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Emlakçılık Nedir?
  Emlakçılık Nedir?
  7 Aralık 2023

  Emlakçılık gayrimenkul satışı ya da kiralanmasına aracılık ederek komisyona hak kazanan meslek dalını ifade etmektedir. Bu kapsamda emlakçı lüzumlu pa...

 • Alıcı ve Satıcıyla Yapılacak Sözleşme
  Alıcı ve Satıcıyla Yapılacak Sözleşme
  7 Aralık 2023

  Yönetmelik gereği alıcı ile satıcının sözleşme akdetmesine aracılık edilmesi halinde; Alıcı, Satıcı ve Gayrimenkul Danışmanı / Emlakçı arasında bir sö...

 • Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Verilmesinde Aranılan Şartlar
  Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Verilmesinde Aranılan Şartlar
  7 Aralık 2023

  Gayrimenkul işi ile uğraşmak, emlak ofisi açmak için öncelikle öğrenim durumunun en az lise diplomasına sahip olmanız gerektiğini unutmayalım.  &...

 • Emlak Ofisi Açmak İçin Aranılan Şartlar
  Emlak Ofisi Açmak İçin Aranılan Şartlar
  7 Aralık 2023

  Günümüzde, pazarında büyüme gösteren ve talep gören iş kollarından birinin gayrimenkul sektörünün olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Genellikle yeni ...

 • Emlakçı / Gayrimenkul Danışmanı Nasıl Olunur?
  Emlakçı / Gayrimenkul Danışmanı Nasıl Olunur?
  7 Aralık 2023

  Bu kapsamda emlakçılar / gayrimenkul danışmanları etkinliğe başlamadan evvelce yetki belgesi almalı, ardından ise lüzum mal sahipleri lüzumse de alıcı...

Tüm Yazılar »